Młodzież

MKS Sokoły Toruń

W roku 2003 osoby związane z Toruńskim Klubem Hokejowym podjęły decyzję o powołaniu Stowarzyszenia, którego głównym celem było szkolenie w zakresie nauki gry w hokeja w grupach młodzieżowych.  Założycielami Stowarzyszenia, dzięki którym powstał Klub MKS Sokoły Toruń byli między innymi: Ignacy Krasiński, Roman Ziółkowski, Bolesław Remlein, Krzysztof Gawrych i Stefan Czachowski. Działacze nowego klubu otrzymali listę zawodników, zawodników oficjalnie zarejestrowanych jednak reprezentujących różne kategorie wiekowe – było ich w sumie 28. Wobec tak nielicznej i zróżnicowanej grupy, najważniejszym celem było stworzenie szkółki hokejowej, która pozwoliłaby na prowadzenie corocznego i tym samym systematycznego naboru. W związku z tym Klub podjął współpracę ze Szkołą Podstawową nr 24 w Toruniu, w której naukę podejmowali pasjonaci hokeja tworząc przy tym grupy młodych hokeistów zasilających tym samym Klub MKS Sokoły Toruń.

Założyciele Klubu MKS Sokoły nawiązali współpracę ze Szkołą Mistrzostwa Sportowego w Toruniu przy ul. Targowej, w której Ci sami pasjonaci hokeja i absolwenci gimnazjum SP nr 24 w Toruniu mogli kontynuować naukę i rozwijanie swojej pasji. Powyższa współpraca doprowadziła do powołania w 2007 r. Ośrodka Szkolenia Sportowego, współpracując przy tym z PZHL i działającego do dnia dzisiejszego. Dzięki temu młodzież pasjonująca się grą w hokeja doczekała się utworzenia profilu sportowego klasy i tym samym możliwości kontynuowania nauki w Liceum Ogólnokształcącym lub też Technikum.

W roku 2008 dzięki inicjatywie TKH nawiązano współpracę z Wyższą Szkołą Bankową w Toruniu, która wspierać miała maturzystów wywodzących się z toruńskiego ośrodka szkolenia w hokeju na lodzie.

Statutowa działalność Klubu MKS Sokoły Toruń była realizowana dzięki współpracy z dotychczasową działalnością szkół. Poza zajęciami, które realizowane były na lodzie w ramach zajęć lekcyjnych, Klub organizował zajęcia treningowe, które odbywały się poza zajęciami szkolnymi.

Zawodnicy MKS Sokoły stale podnoszą swoje umiejętności uczestnicząc w treningach i dodatkowych zajęciach organizowanych przez Klub jak i Trenerów. Drużyny z każdej kategorii wiekowej biorą też czynny udział we wszystkich turniejach i meczach reprezentując tym samym swoje umiejętności i jednocześnie Klub.

Strona internetowa MKS Sokoły Toruń

Profil Facebook MKS Sokoły Toruń