Władze Spółki

Władze Spółki

Organy, osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje.

Rada nadzorcza

Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki – we wszystkich kategoriach działalności.

W obecnej kadencji skład wygląda następująco:
– Ewa Kossakowska – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
– Andrzej Gajek
– Andrzej Kończalski
– Mirosława Markowska

Zarząd

Zarząd reprezentuje Spółkę, zarządza bieżącą działalnością, aktualnie jest jednosobowy.

W obecnej kadencji funkcję Prezesa Zarządu pełni:
– Bogdan Rozwadowski

Prokurent Zarządu:
Prokurentem Zarządu Spółki jest aktualnie Pan Sławomir Pawenta