Regulamin komentowania

§ 1

Określenia użyte w regulaminie oznaczają:
1. Regulamin – niniejszy Regulamin
2. Klub – Klub Sportowy Toruń Hokejowa Spółka Akcyjna ul. Bema 23/29 87-100 Toruń, administrator niniejszego profilu „Toruński Hokej Kst Hsa”;
3. Profil – fanpage o nazwie „Toruński Hokej Kst Hsa”

§ 2

1. Regulamin niniejszy określa zasady uczestniczenia w dyskusji wymiany komentarzy na „Profilu” poprzez wymianę informacji, komentarzy i opinii.
2. Dostęp do „Profilu” oraz do komentarzy pod artykułami posiadają wszyscy nieanonimowi użytkownicy sieci internetowej z aktywnym kontem na witrynie facebook.com.
3. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników komentarzy sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc. Użytkownik publikując komentarze reprezentuje własne poglądy i opinie, biorąc pełną odpowiedzialność karną i cywilną za publikowane treści.
4. Niedopuszczalne jest umieszczanie komentarzy i treści naruszających ludzką godność oraz dobra osobiste zgodnie z art. 23 kodeksu cywilnego.
5. Niedopuszczalne jest umieszczanie przekazów reklamowych
6. Klub zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w pkt 3, 4 i 5 Regulaminu, jak również prawo do blokowania dostępu do profilu w stosunku do osób naruszających postanowienia Regulaminu.
7. Osoby zamieszczające wypowiedzi na Profilu rozpowszechniają swoje wypowiedzi na własną odpowiedzialność. Każdy wyrażający swoje opinie ponosi odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia praw tych osób.
8. Uwagi dotyczące funkcjonowania Profilu, komentarzy pod postami powinny być zgłaszane na adres: kontakt@torunskihokej.pl, lub listownie na adres Klubu, czas ich rozpatrywania i odpowiedzi wynosi maksymalnie 14 dni.
9. Klub zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Z aktualnie obowiązującym Regulaminem można zapoznać się w dowolnym momencie na stronie www.torunskihokej.pl
10. Regulamin obowiązuje od dnia 14 września 2017.