Podpisanie umowy w sprawie hokejowej klasy SMS

W dniu wczorajszym (27 czerwca 2017r.) w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie odbył się Walny Zjazd Sprawozdawczy Polskiego Związku Hokeja na Lodzie podczas którego przegłosowana została m.in. uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Polskiego Związku Hokeja na Lodzie za rok 2016.

Po wspomnianym Walnym Zjeździe Sprawozdawczym doszło również do spotkania Prezesa PZHL Dawida Chwałki z członkiem zarządu Bogdanem Rozwadowskim, w czasie którego podpisana została parafowana już wcześniej przez władze Miasta Torunia umowa, na mocy której od nowego roku szkolnego w Szkole Mistrzostwa Sportowego przy ulicy Targowej w Toruniu utworzona zostanie klasa o profilu hokejowym.

Jest to wspaniała informacja dla całego toruńskiego środowiska hokejowego

19477743_1444808845575768_8074326096571766923_o

Komentowanie zamknięte.