Oświadczenie ws. informacji 3 Rosjan na portalach społecznościowych

Zarząd Klubu KS Toruń HSA w związku z pojawiającymi się w portalach społecznościowych oskarżeniami, informuje iż zawodnicy D. Orekhin, R. Korchokha oraz S. Garshin stosują bardzo jednostronną narrację, nie informując o całości sytuacji pomiędzy nimi a Klubem.

Początkowy sukces negocjacji z zawodnikami kiedy to podaliśmy sobie ręce i umówiliśmy się na grę w kolejnym sezonie zamienił się w porażkę po dwóch dniach kiedy to zawodnicy mieli podpisać kontrakty. Nagle zawodnicy znacząco zwiększyli oczekiwania i podbili stawki.

Prawdą jest brak końcowego rozliczenia z w/w zawodnikami, jednak dotyczy to jedynie niedużej części ostatniego wynagrodzenia, które zostało potrącone zgodnie z kontraktem i w jedynie niewielkiej wysokości w stosunku do tych potrąceń, jakie mogły być zastosowane, uznając zasługi jakich dla Klubu dokonali ci zawodnicy.
Rosjanie nie przyjmowali do wiadomości ostrzeżeń i uwag dotyczących możliwości nałożenia kar regulaminowych, całkowicie lekceważąc zapisy kontraktu.

Nastąpił szereg poważnych naruszeń umowy kontraktowej ze strony zawodników, a o których to konsekwencjach złamania umowy byli wielokrotnie informowani.
Wśród tych naruszeń są m.in. negocjacje z innymi klubami w trakcie najważniejszej części sezonu, co jest wprost zabronione do końca obowiązywania umowy z klubem (taki zapis stosują wszystkie drużyny – celem ich stosowania jest koncentracja zawodników na meczach, a nie licytowanie kontraktów, spotykanie się z działaczami drużyn przeciwnych i negocjowanie kontraktu w trakcie trwania sezonu), nie stosowanie się do klauzuli zachowania tajemnicy kontraktu, publiczne obrażanie i podważanie autorytetu trenera, nieuzasadnione niestawianie się na treningach drużyny, nierozliczenie się z Klubem z dodatkowych świadczeń bonusowych nie wynikających z kontraktu.
Wielokrotne nieporozumienia z trenerem wynikały między innymi z obniżonej sprawności motorycznej, nadmiernego ‘zmęczenia’ – nie uzasadnionego obciążeniem meczowym i treningowym, również w najważniejszej części sezonu. Domniemywać tylko możemy czym spowodowane były te okresowe spadki formy.
Od profesjonalnych zawodników można a nawet należy wymagać sportowego zachowania także w czasie prywatnym.

Do tej pory unikaliśmy upubliczniania informacji o sytuacji jaka miała miejsce, co jest stałą praktyką przy problemach z dyscypliną zawodników w każdym klubie, niestety jednostronne ataki w social media, oraz rozpowiadane w rozmowach z kibicami subiektywne informacje ze strony tych trzech graczy zmuszają nas do przedstawienia całego obrazu zdarzenia.

Działania zawodników narażają klub na poważne straty wizerunkowe, podwójnie odczuwalne w okresie negocjacji ze sponsorami, prowadzenia rozmów z zawodnikami których chcemy zatrudnić na przyszły sezon oraz oczywiście wśród wiernych kibiców.

Drużyna hokejowa działa na zasadach hierarchicznych i dyscyplina w takich okolicznościach to podstawa. Tym razem niestety klub po raz pierwszy od wielu lat był zmuszony do wyciągnięcia konsekwencji dyscyplinarnych.
Klub rozważa podjęcie kroków prawnych w stosunku do działań zawodników.
Jest to tym bardziej przykre, ze trzeba je było wyciągnąć wobec zawodników o niewątpliwych sportowych zasługach dla naszej drużyny.

Komentowanie zamknięte.