Spółka Akcyjna

Klub Sportowy Toruń Hokejowa Spółka Akcyjna została powołana do życia w 2010 r. w celu prowadzenia seniorskiej drużyny hokejowej w Toruniu.

Konieczność zawiązania Spółki wyniknęła po upadku stowarzyszenia ‚Toruński Klub Hokejowy’, aby w uczestniczeniu drużyny z naszego miasta w rozgrywkach nie pojawiła się przerwa.

Powołanie Spółki to inicjatywa toruńskiego samorządu, który objął większościowy pakiet akcji jako Gmina Miasta Toruń (200 z 265 akcji). Pozostałe akcje objęli: Pan Andrzej Gajek (50 z 200), Pan Andrzej Konczalski (10 z 265) oraz Pan Sylwester Rafiński (5 z 265).

Prezesem Zarządu Spółki od czasu powstania jest Bogdan Rozwadowski.

Skład Rady Nadzorczej podlegał zmianom na przestrzeni lat.

Aktualne informacje na temat Spółki znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej