Dematerializacja akcji

W skutek wejścia w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz innych ustaw(Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) najpóźniej do 31.12.2020 r. należy złożyć w Spółce wszystkie papierowe dokumenty własności akcji aby mogły być przekształcone w formę elektroniczną.

Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2021 r.”

Złożenie Akcji w siedzibie Spółki odbywa się za pisemnym pokwitowaniem.

Więcej informacji o dematerializacji akcji można uzyskać w siedzibie Spółki.