Dane Spółki Klub Sportowy Toruń Hokejowa Spółka Akcyjna

Klub Sportowy Toruń Hokejowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu
ul. Gen. J. Bema 23/29
87-100 Toruń

e-mail: kontakt@torunskihokej.pl
tel.: 56 622 68 58

NIP: 956 227 73 49
REGON: 340792957

Kapitał zakładowy spółki wynosi: 265 000,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych)
Kapitał opłacony w całości.

Numer rejestru KRS: 0000362636