Akcje Spółki

Wyemitowane zostało 265 akcji Spółki.

Akcjonariat Spółki:
Akcje serii A:
200 akcji – Gmina Miasta Toruń
50 akcji – Andrzej Gajek
10 akcji – Andrzej Kończalski
5 akcji – Sylwester Rafiński

Akcje o numerach od 1 do 50 są akcjami uprzywilejowanymi na rzecz Gminy Miasta Toruń.